Haagen Internet

Veilig Schip

Safety Case is een gecertificeerd Hiswa Erkende Keurbedrijf:  
"Gasinstallaties aan boord van pleziervaartuigen CE 262"

Safety Case is een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van een complete inspectie van uw gasinstallatie.
Na deze inspectie wordt een bewijs verstrekt. Het unieke nummer op dit bewijs correspondeert met de naam van de gecertificeerde deskundige die de controle heeft uit gevoerd.

Gasveiligheid aan boord

Elk jaar gebeuren diverse ongelukken met gas aan boord van schepen. Koken en verwarmen op gas is erg gemakkelijk, ook aan boord. Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik van gas; het kan ongemerkt ontsnappen via een lekkende gasfles of slang. Gas is onzichtbaar en zwaarder dan lucht. Daardoor kan dit aan boord van een schip niet weg. Het is dus belangrijk om preventieve maatregelen te treffen, zodat u met een gerust hart kunt genieten van wind en water. Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen tegenwoordig om het Gasveilig certificaat van de Hiswa.

U kunt een informatie-boekje hierover aanvragen bij de Hiswa vereniging, of contact opnemen met de Hiswa gecertificeerde keurmeester van Safety Case.

Scheepvaart / Pleziervaart Gasveilig ?

Hieronder treft u een aantal aandachtspunten voor een veilige vaart:

 1)

Gebruik nooit autogas - LPG.

 2)

Bemanning instrueren en informeren over veilig gebruik gasinstallatie en brandblussers.

 3)

Bewaar nooit gasflessen benedendeks in uw schip, maar altijd in een speciale gaskast of gasbun, ook lege flessen.

 4)

Werk niet zelf aan uw gasinstallatie. Het is specialistenwerk.

 5)

Laat elke drie jaar een inspectie uitvoeren van uw gasinstallatie aan boord door een bedrijf of instelling met het "Certificaat Gastechniek."

 6) 

Zorg voor voldoende ventilatie, voorkom condens of nog erger: koolmonoxide.

 7)

Sluit alle gas af als u van boord gaat, ook de koelkast.

 8)

Houdt uw gasapparatuur schoon en jong en vervang elke 10 jaar uw gasdrukregelaar en om de drie jaar de gasslang.

 9)

Raadpleeg direct een vakman bij gebreken aan de installatie; ga niet zelf repareren.

 10)

Zorg voor goed functionerend recent blusmateriaal.

 

Vraag hier uw informatie aan