Haagen Internet

Trainingen BHV en Herhaling BHV


Bedrijfshulpverlener

Een bedrijfshulpverlener (BHV-ér) is binnen uw organisatie iemand die naast de dagelijkse werkzaamheden de verantwoording heeft op momenten dat er binnen het bedrijf 'iets' mis gaat. Dit kan betekenen dat er een gaslek, bommelding, brand o.i.d. is, maar ook als een collega of klant is gevallen, onwel wordt of een hartstilstand heeft.
De BHV'er doet de bedrijfshulpverlening veelal naast de dagelijkse werkzaamheden maar wil op de momenten dat het nodig is volledig toegerust zijn om de functie goed uit te oefenen. Hij wil niet achteraf met een kater blijven zitten omdat hij meer had kunnen doen, maar hem de kennis en middelen ontbraken.

Hoeveel BHV-ers per bedrijf?

De BHV-organisatie moet afgestemd zijn op de eigen situatie. De Arbo-wet eist dat de risico's die werknemers lopen, worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie. De werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de RI&E en voor de daaraan te verbinden conclusies en acties. Aard, omvang, inrichting en ligging van het bedrijf, maar ook aantal werknemers en andere aanwezige personen, zijn maatgevend voor de omvang van de BHV-organisatie. Let ook op een vervangingsregeling bij afwezigheid van de BHV-er(s). Meer informatie hierover vindt u op www.arbo.nl en www.rie.nl.

Vraag hier uw informatie aan