Haagen Internet

Jaarlijkse controle ook voor pleziervaart

Uit te voeren controles, deze test omvat:

•  Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie;
•  Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist;
•  De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

Kosten
De kosten voor dit certificaat of deze controle is op aanvraag verkrijgbaar.

Geadviseerd wordt ten minste eens in de drie jaar een inspectie uit te voeren.

Vraag hier uw informatie aan