Haagen Internet

Herhaling BHV

Doel cursus
Het certificaat voor Bedrijfshulpverlener heeft een beperkte geldigheidsduur. De Arbo-wet verlangt van de werkgever dat hij zijn BHV-ers goed en frequent laat trainen. Het NIBHV diploma heeft daarom een geldigheidsduur van een jaar.

Inhoud cursus
Gedeelte levensreddende handelingen (beknopte herhaling van de basiscursus). Veel aandacht voor reanimatie en herkenning van lichamelijke verschijnselen van shock, hartfalen, bewustzijnsstoornissen en gebruik van AED. Ook wordt besproken hoe de BHV-ers hun taak ervaren en welke calamiteiten er eventueel hebben plaats gevonden.
Brandtechnisch gedeelte met praktijk.
Bij dit gedeelte wordt van de cursisten verwacht dat zij handelend kunnen optreden bij een nagebootste calamiteit en daarbij de juiste prioriteiten kunnen stellen. Kleine groepjes wisselen elkaar af. Diverse simulatiemiddelen zoals rookaggregaat, vuur en vuursimulatie worden gebruikt.

Toelatingseisen
Certificaat basiscursus BHV.

Cursusduur
1 dag.

Certificaat / Diploma >
Rijkserkend certificaat NIBHV.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen.

Naast de 1 daagse Herhaling BHV trainingen op uw eigen terrein is het ook mogelijk om mee te doen met een groep van BHV-ers op één van de onder staande data:

Data en Kosten
Data en de kosten van deze cursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen lunch, koffie/thee.

Vraag hier uw informatie aan