Haagen Internet

Cursus

Doelgroep
De cursus is bestemd voor een ieder die, als niet-deskundige, in het kader van risicobeheersing moet beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met kleine blusmiddelen.

Toelating
Aan de cursus worden geen toelatingseisen gesteld.

Doelstelling
Na het volgen van de cursus kan de deelnemer een beginnende brand bestrijden dan wel beperken met behulp van kleine blusmiddelen.

Inhoud van de cursus
Theorie:
- Eigen veiligheid
- Brand en verbranding
- De bluswerking van diverse blusstoffen

Praktijk:

Blussen met kleine blusmiddelen van een beginnende brand
- Vaste stof brand
- Vetpan brand
- Gas bakken brand
- Gasfles brand
- Elektriciteitsbrand
- Slachtoffer in brand

Tevens oefenen de deelnemers in het redden van een slachtoffer.
De deelnemers leren de volgende kleine blusmiddelen te gebruiken:
- Slanghaspel
- Poederblusser
- Koolzuursneeuwblusser
- Sproeischuimblusser
- Blusdeken

Documentatie

Basis Brandbestrijding

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.
Het accent van de cursus ligt op de praktijk.

Examinering
Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname “Basis Brandbestrijding”.

Locatie
De cursus wordt gegeven op het opleidingscentrum in Lelystad of op locatie.
Indien op locatie dan dienen de volgende zaken aanwezig te zijn: leslokaal voor de theorie en voor de praktijk een open ruimte b.v. parkeerplaats en eventueel een ter plaatse te gebruiken slanghaspel

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen
Maximaal 12 personen

Tijdsplanning
3 tot 6 uur

Kosten
De kosten van deze cursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen.

Vraag hier uw informatie aan