Haagen Internet

Certificaat Gastechniek

HISWA VERENIGING INTECHNIUM

Safety Case is een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van een complete inspectie van uw gasinstallatie.
Na deze inspectie wordt een bewijs verstrekt. Het unieke nummer op dit bewijs correspondeert met de naam van de gecertificeerde deskundige die de controle heeft uit gevoerd.

Uit te voeren controles, deze test omvat:

•  Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie;
•  Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist;
•  De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

Kosten
De kosten voor dit certificaat of deze controle is op aanvraag verkrijgbaar.
Vraag hier uw informatie aan

Geadviseerd wordt ten minste eens in de drie jaar een inspectie uit te voeren.