Haagen Internet

Brandbestrijding

Met ruim dertig jaar ervaring op vrijwel alle terreinen van industrie, brandpreventie en bestrijding vormt het bedrijf een betrouwbare schakel in het veiligheidsproces. Voor offshore, de scheepvaart (professioneel én recreatief), de petrochemische industrie, maar ook alle andere bedrijfstakken.

Safety Case geeft voorlichting en advies op het gebied van brandveiligheid. Dit gebeurt in de vorm van een theoriecursus brandbestrijding, waarbij de aanwezige blusmiddelen de basis vormen. Ook geeft Safety Case cursussen vanuit praktijksituaties, inclusief demonstraties en blusoefeningen van bijvoorbeeld een elektriciteit of propaangasbrand.

Bedrijfshulpverlening (BHV), opzetten (en testen) van bedrijfsnoodplannen en ontruimingsplannen en het oefenen daarvan, waarbij er dan gebruik gemaakt kan worden van enscenering en acteurs, behoren bij de mogelijkheden. De basis cursus BHV en de herhaling cursus BHV kunnen bij u ter plaatse gegeven worden.

Voor uw veilig schip of jachtcharter verzorgen wij jaarlijks de controle op kleine blusmiddelen en wordt de gasinstallatie aan boord gecertificeerd en gecontroleerd. Tevens adviseert en levert Safety Case kleine blusmiddelen zoals: Sproeischuim, CO², Poeder, Slanghaspel en Blusdeken.

Het gebruik van automatische blussystemen wordt steeds meer toegepast voor bron brandbestrijding. Bij bron brandbestrijding wordt de brand snel geblust op de plek waar het zich bevindt. Hierbij moeten we denken aan: schakelkasten, motorkamer, accuruimtes, computerkast, Cv ruimte enz.

SAFETY CASE: het adres voor brandveiligheid!

Vraag hier uw informatie aan