Haagen Internet

Blusmiddelen

De indeling van brand is een indeling naar de soort brandstof: een indeling in zogenaamde 'brandklassen'. Er zijn 5 brandklassen: Klasse A, B,C,D en F.
Deze indeling is voor het blussen de belangrijkste. Het is namelijk in hoofdzaak de soort brandstof, en dus de brandklasse, die bepalend is voor het te gebruiken blusmiddel. We bespreken de brandklassen hieronder kort. Bij iedere brandklasse treft u het internationale pictogram aan.
 

Klasse A: branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong, die in het algemeen met gloei- of vuur- en
rookverschijnselen gepaard gaan. Voorbeelden: brand van hout, papier, textiel, plastics, enzovoorts. Bij brand in woonhuizen is meestal sprake aan deze soort brand.

Klasse B: branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen. Er zijn twee groepen te onderscheiden:
* met water mengbare vloeistoffen, zoals alcohol;
* niet met water mengbare vloeistoffen, zoals benzine, terpentine, olie of vet, verf, teer, gesmolten plastic.

Klasse C: branden van gassen, zoals aardgas, butaan en LPG.
Klasse D: branden van metalen, zoals ijzer, aluminium en magnesium.
Klasse F: branden van heet vet of olie, zoals frituurvet.