Haagen Internet

Basis Bedrijfshulpverlener

Voor de basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV'er) maken wij gebruik van de leerstof van het NIBHV (Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening). Deze opleiding wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs die ingeschreven staan als erkende examinatoren. Daardoor kan Safety Case de examens BHV zelfstandig afnemen. Bij gebleken geschiktheid zal men dan ook in het bezit komen van het erkende diploma Bedrijfshulpverlener.

De instructie van BHV is gebaseerd op een groep van minimaal 8 en maximaal 12 cursisten met een duur van 14 uur, onderverdeeld in 7 uur levensreddende handelingen/eerste hulp met examen en 7 uur brandbestrijding, communicatie en ontruiming met examen.

Indien een deelnemer in het bezit is van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie (kopie overleggen), wordt vrijstelling verleend voor het gedeelte levensreddende handelingen /eerste hulp.

De opleiding BHV bestaat uit de volgende onderdelen: 

A: Eerste hulp

• Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling
• Stilstand van de bloedsomloop
• Ernstig uitwendig bloedverlies, schok en uitwendige wonden
• Brandwonden
• Botbreuken en ontwrichting
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Elektriciteitsongevallen
• Verbanddozen

B: Communicatie –het melden van incidenten

• Melden van een incident
• Gevaren bij het redden
• Hulp van buiten het bedrijf
• Communicatiemiddelen

C: Beperken en bestrijden van een beginnende brand

• De branddriehoek
• Brand en brandstadia
• Blussen
• Blusstoffen en blustoestellen
• Elektriciteitskasten
• Gevaarlijke stoffen

D: Ontruiming

• Ontruimingsplan
• Procedures
• Rol bedrijfshulpverlener bij ontruimen
• Oefenen
• Gevaren
• Vluchtroutes
• Noodverlichting
• Deurvergrendelingen
• Rook en warmte afvoerinstallaties
• Liften
• Brandweeringang

Cursusduur - 2 dagen.

Certificaat / Diploma - Rijkserkend certificaat NIBHV.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen.
Maximaal 12 personen.

Naast de 2 daagse Basis BHV trainingen op uw eigen terrein is het ook mogelijk om mee te doen met een groep van BHV-ers op één van de onderstaande data:

2 daagse Basis BHV open inschrijvingdata:

Data en de kosten
Data en de kosten van deze cursus zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen lunch, koffie/thee.