Haagen Internet

Aandachtspunten

  • Gasleidingen en slangen moeten overal goed zichtbaar en te inspecteren zijn;
  • Gasleidingen mogen niet door motor- en accuruimten lopen. Is er geen andere mogelijkheid, dan moeten daar in ieder geval geen koppelingen worden gemonteerd en de leidingen moeten worden beschermd.
  • Gasleidingen moeten minimaal 20 cm van elektrische leidingen geïnstalleerd zijn.
  • Gasleidingen moeten beschermd zijn tegen mechanische beschadigingen.
  • Gasleidingen moeten voldoende gebeugeld zijn en daarbij voldoende expansieruimte houden.
  • Bij schotpassages moet altijd een schotdoorvoer worden gebruikt.
  • Bij diverse aftakkingen moet een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok worden gebruikt.
  • Kachels, geisers en koelkasten moeten altijd via een aansluitkraan en een vaste leiding worden aangesloten.

Sinds maart 2001 mag alleen voor cardanisch opgehangen kooktoestellen een buigzame leiding worden gebruikt, mits de lengte maximaal een meter is.

· Flexibele leidingen moeten zodanig worden gemonteerd, dat deze niet overbelast worden door te veel buiging.
· Laat voor alle verbindingen alleen knelfittingen gebruiken. Bij zacht koperen pijp moeten steunbussen worden gebruikt om insnoering te voorkomen.
· Voor bochten is het beter dat de pijp gebogen wordt, dan dat er haakse koppelingen worden gebruikt.

Vraag hier uw informatie aan